Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย - anime-baba
X กดพื่อปิดโฆษณา
ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ   ไร้โฆษณา   เร็วแรง 100% !!!

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย

ดูหนังเรื่อง Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-100 พากย์ไทย

เรื่องย่อ Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

Hunter x Hunter พากย์ไทย โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์…  Hunter x Hunter พากย์ไทย

#hunter x hunter อ่าน  ,  #hunter x hunter pantip

WATCH ONLINE & DOWNLOAD

ดูออนไลน์

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 01

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 02

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 03

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 04

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 05

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 06

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 07

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 08

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 09

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 10

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 11

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 12

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 14

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 15

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 16

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 17

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 18

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 19

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 20

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 21

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 22

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 23

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 24

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 25

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 27

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 28

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 29

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 30

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 31

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 32

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 33

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 34

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 35

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 36

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 37

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 38

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 39

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 40

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 41

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 42

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 43

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 44

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 45

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 46

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 47

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 48

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 71

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 72

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 73

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 74

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 75

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 76

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 77

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 78

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 79

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 80

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 81

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 82

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 83

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 84

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 85

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 86

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 87

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 88

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 89

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 90

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 91

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 92

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 93

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 94

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 95

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 96

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 97

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 98

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 99

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 100

ป้ายกำกับ

Hunter x Hunter | ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ | อนิเมะพากย์ไทย | anime-update |

ดูการ์ตูนอนิเมะแบบ Full HD มีทั้งซับไทย พากย์ไทย ตอนใหม่ล่าสุดแบบจัดเต็ม ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์ ดูได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ

สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | สำรองตอนที่ 01 ซับไทย สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | สำรองตอนที่ 02 ซับไทย สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | สำรองตอนที่ 03 ซับไทย สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | สำรองตอนที่ 04 ซับไทย สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | สำรองตอนที่ 05 ซับไทย สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | สำรองตอนที่ 06 ซับไทย สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | สำรองตอนที่ 07 ซับไทย สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | สำรองตอนที่ 08 ซับไทย สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | สำรองตอนที่ 09 ซับไทย สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Chaos Dragon - Sekiryuu Seneki สงครามมังกร ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Chaos Dragon - Sekiryuu Seneki สงครามมังกร ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ Chaos Dragon - Sekiryuu Seneki สงคร
Hotarubi no mori e สู่ป่าแห่งแสงหิ่งห้อย
Hotarubi no mori e สู่ป่าแห่งแสงหิ่งห้อย
เรื่องย่อ Hotarubi no mori e สู่ป่าแห่งแสงหิ่
Break Blade 2014 ดาบหักปักเมียเพื่อน ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Break Blade 2014 ดาบหักปักเมียเพื่อน ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ Break Blade 2014 ดาบหักปักเมียเพื่อ
Tokyo Ghoul A  ผีปอปโตเกียว ภาค 2 ตอนที่ 1-12  พากย์ไทย
Tokyo Ghoul A ผีปอปโตเกียว ภาค 2 ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย
เรื่องย่อ Tokyo Ghoul A  ผีปอปโตเกียว ภา
High School DxD ไฮสคูล DXD ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
High School DxD ไฮสคูล DXD ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ High School DxD ไฮสคูล DXD ภาค1
Black Bullet กระสุนมรณะ นัยน์ตาอสูร  ตอนที่ 1-13 ซับไทย
Black Bullet กระสุนมรณะ นัยน์ตาอสูร ตอนที่ 1-13 ซับไทย
เรื่องย่อ Black Bullet กระสุนมรณะ นัยน์ตาอสูร
The Rolling Girls  ตอนที่  1-12  ซับไทย
The Rolling Girls ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เรื่องย่อ The Rolling Girls The Rolling Gi
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 1-13 ซับไทย
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 1-13 ซับไทย
เรื่องย่อ Another อนาเธอร์ Another ซั
Tonari no Kaibutsu kun หวานใจนายตัวป่วน ตอนที่ 1-13 ซับไทย
Tonari no Kaibutsu kun หวานใจนายตัวป่วน ตอนที่ 1-13 ซับไทย
เรื่องย่อ Tonari no Kaibutsu kun หวานใจนายตัว
Carnival Phantasm ตอนที่ 1-14 ซับไทย
Carnival Phantasm ตอนที่ 1-14 ซับไทย
เรื่องย่อ Carnival Phantasm Carnival Phant