X กดพื่อปิดโฆษณา
ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะ  ไร้โฆษณา   เร็วแรง 100% !!!

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 1-12 ซับไทย

ดูหนังเรื่อง Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Shuumatsu no Izetta ในปีคริสตศักราช 1939 ประเทศจักรวรรดินิยมเกรมาเนีย ได้ริเริ่มก่อศึกสงครามบุกรุกประเทศโดยรอบ เพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงทำให้ประเทศแถบทวีปยุโรปถูกตีแผ่เข้าสู่เกลียวของศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่นี้ หลังจากนั้นในปีคริสตศักราช 1940 การโจมตีของจักรวรรดินิยมเกรมาเนีย เริ่มบุกรุกโจมตีเข้ายังฝั่งอาณาเขตของประเทศในแถบเทือกเขาแอมป์เล็ก ๆ "เอลิสแทดท์" ที่อุดมไปด้วยน้ำและป่าไม้ที่เขียวขจี

"If i'm secure to the patrician, then i will be able to fight for her sake." In 1939 C.E., the imperialist nation of Germania invaded a neighboring country. All directly, that war unfold throughout Europe, and also the era was dragged into a spiral of a good war. Then, in 1940, Germania's attack turned towards the demesne of Elystadt, atiny low Alpine country well endowed with stunning water and leafage.

 

เครดิตบทความ  https://www.youtube.com/embed/piEEGQdBho8

WATCH ONLINE & DOWNLOAD

ดูออนไลน์

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 01

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 02

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 03

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 04

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 05

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 06

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 07

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 08

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 09

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 10

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 11

Shuumatsu no Izetta อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย ตอนที่ 12

สำรอง

ตอนที่ 01

ตอนที่ 02

ตอนที่ 03

ตอนที่ 04

ตอนที่ 05

ตอนที่ 06

ตอนที่ 07

ตอนที่ 08

ตอนที่ 09

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ป้ายกำกับ

Shuumatsu no Izetta | อิเซ้ตตา แม่มดคนสุดท้าย | ดูการ์ตูน อนิเมะซับไทย | anime-update |