X กดพื่อปิดโฆษณา
ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะ  ไร้โฆษณา   เร็วแรง 100% !!!

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

ดูหนังเรื่อง Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

ในอนาคตช่วงปี 2113 เป็นยุคที่การปกครองทางการเมืองได้มีการนำเอาระบบกฎหมายไฮเทคที่เรียกว่า Sibyl System เข้ามาบังคับใช้กับประชาชน เพื่อคาดหวังที่จะสร้างความมีเสถียรภาพและระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพลเมืองในสังคม แต่ว่า ด้วยกฎหมายฉบับนี้ของ Sibyl System อันเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ชี้นำมากกว่าความเป็นหลักประชาธิปไตยจนเกินไปกลับได้สร้างความคิดต่างที่ยากเกินกว่าการยอมรับได้ นี่จึงไม่แตกต่างจากกฎหมายที่ชี้ให้คนไหนเป็นคนไหนตายได้อย่างง่ายดาย เพราะเมื่อ ความถูกต้อง ความถูกผิด และสิทธิความเท่าเทียม ได้ถูกชี้ขาดจากระดับสีความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์อาชญากรรม หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไซโค-พาร์ท จึงส่งผลกระทบทำให้ความคิดต่างเปลี่ยนไปสู่แนวคิดการต่อต้านและเข้าสู่กระบวนการล้มล้างกฎเกณฑ์การปกครอง ที่ได้คอยกดขี่ห่มเหงอย่างไร้ซึ่งความเป็นคน

WATCH ONLINE & DOWNLOAD

ดูออนไลน์

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 01

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 02

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 03

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 04

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 05

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 06

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 07

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 08

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 09

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 10

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 11

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 12

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 13

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 14

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 15

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 16

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 17

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 18

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 19

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 20

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 21

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 22

ป้ายกำกับ

Psycho-Pass | ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 | ดูการ์ตูน อนิเมะพากย์ไทย | anime-update |